Povedie regulácia zobrazovania zliav a recenzií k lepšej ochrane spotrebiteľa? |

Povedie regulácia zobrazovania zliav a recenzií k lepšej ochrane spotrebiteľa?

Tento rok je pre všetky európske e-shopy pomerne náročný. Najprv prišla nová legislatíva ohľadom cookies, teraz však nastávajú ďalšie dôležité zmeny. Najneskôr 28. mája 2022 začne aj na Slovensku platiť smernica Európskej únie 2019/2161, ktorá upravuje stanovovanie zliav, zoraďovanie produktov či uverejňovanie používateľských recenzií. 

Novinky sa dotknú prakticky všetkých majiteľov e-shopov, preto im rozhodne treba venovať pozornosť. Nesplnenie povinností uvádzaných v smernici totiž môže byť pokutované sumou až 2 milióny eur. 

Koniec falošným cenám pri zľavách 

Ak sa pohybujete v oblasti e-commerce, určite sú vám dobre známe rôzne psychologické triky na zvýšenie konverzií. Aspoň tie najjednoduchšie, ako napríklad neprimerane vysoká pôvodná preškrtnutá cena, aby zľava pôsobila ešte výhodnejšie. Smernica EÚ zavádza povinnosť pri znížených cenách vždy uvádzať tie pôvodné. Avšak, musí ísť o najnižšiu cenu, ktorú obchodník uplatňoval v priebehu posledných 30 dní pred zavedením zľavy. Ak zníženie ceny stúpa, produkt je zľavený po prvotnej zľave, za predchádzajúcu cenu sa považuje cena pred prvým znížením, tj. cena bez zľavy.

Cenám sa venuje už nariadenie 98/6/EC. Nový odsek 6a vyslovene nespomína, ako maju byť uvádzané ceny, ktoré sú odporúčané výrobcom. Najmä na prípad, kedy cena odporúčaná výrobcom (MRP) je znížená globálne u všetkých predávajúcich, tu nie je jasné riešenie. Avšak vzhľadom na to, že táto cena nepredstavovala predajnú cenu počas posledných 30 dní, nemali by ste ju uvádzať ako preškrtnutú zľavnenú cenu, ale iba ako cenu odporúčanú výrobcom. 

legislativa ceny

Pozor aj na dynamickú úpravu cien: Pokiaľ sú ceny vo vašom e-shope automaticky prispôsobované jednotlivým používateľom na základe analytických dát, podľa novej smernice EÚ musia byť o tom jasne informovaní. 

Recenzie používateľov 

Príloha k novej smernici EÚ zakazuje nekalé praktiky pri predaji, medzi ktoré patrí prezentovanie falošných používateľských recenzií, prípadne ich upravovanie. Teda, ako obchodník musíte vyvinúť úsilie, aby ste uvádzali výhradne skutočné recenzie bez dodatočných úprav, ktoré by mohli zavádzať zákazníkov. 

Obchodníci prezentujúci recenzie by mali informovať, či podnikli kroky k tomu, aby išlo o skutočné hodnotenia používateľov, ktorí daný produkt kúpili. Ak máte takéto kontrolné procesy zavedené, musíte uvádzať, ako konkrétne sú recenzie kontrolované, spracúvané a či je nejakým spôsobom ovplyvňovaný ich obsah alebo forma zobrazovania na webe. 

Podľa nového paragrafu 6 článku 7 nariadenia 2005/29/EC by ste mali uvádzať, či recenzie vo vašom e-shope pochádzajú od skutočných zákazníkov. Dobrý praktický príklad môže byť zobrazovanie informácie v podobe poznámky „Overený nákup“, „Prihlásený používateľ“, prípadne „Neoverený používateľ“, pokiaľ pôvod recenzie neviete garantovať. 

Usporiadanie produktov v e-shope 

Podľa novej smernice EÚ musia byť návštevníci vášho e-shopu jasne informovaní o tom, podľa čoho sú zoraďované produkty. Samozrejme, ak využívate abecedné poradie, prípadne usporiadanie podľa ceny, všetko je v poriadku. Nová úprava sa však týka náhodného zoraďovania produktov, pričom na prvých miestach sú uvádzané napríklad sponzorované produkty. 

Nová smernica dopĺňa článok 6a nariadenia 2011/83/EU: Informácia o spôsobe radenia produktov mala byť prístupná zo stránky, kde sú dané výrobky zoradené. Napríklad, ak použijete radenie produktov „Odporúčané“, po kliknutí na malú ikonu otáznika sa môže používateľovi zobraziť vysvetlenie, podľa čoho sú výrobky v skutočnosti usporiadané. 

Do kedy musíte stihnúť zmeny a aké sankcie hrozia? 

Smernica Európskej únie 2019/2161 bude platiť plošne pre členské štáty EÚ, pričom jednotlivé krajiny si môžu sami upravovať sankcie za jej porušenie. Odporúčaná maximálna výška pokuty za nesplnenie jednotlivých povinností je na úrovni 4 % z ročného obratu. Pokiaľ výška ročného obratu nebude dostupná, smernica odporúča pokuty do 2 miliónov eur. 

O tom, kto bude kontrolovať plnenie povinností, rozhoduje každá krajina zvlášť. V našom prípade to bude Slovenská obchodná inšpekcia. V prípade sankcií sa posudzuje povaha, závažnosť a rozsah konania, s ohľadom na finančný zisk alebo vyhýbanie sa strate. Jednoducho, k zákazníkom by ste ako obchodník mali byť čo najtransparentnejší a mali by ste sa vyhýbať akémukoľvek zavádzajúcemu konaniu. 
Smernica sa dostane do platnosti 28. mája 2022, takže do tohto dátumu musia byť zmeny zavedené vo všetkých členských štátoch. Teda, aj na Slovensku. 

Predošlý článok Zákonné povinnosti Cookies od 1.2.2022 01. February 2022
Dominik Parajka

Dominik Parajka

Som technologický nadšenec a už 4 roky sa pohybujem vo svete online projektov. Neustále zbieram nové skúsenosti, analyzujem dáta a vymýšľam inovatívne veci. So svojimi poznatkami sa následne rád delím prostredníctvom blogových článkov, v ktorých sa snažím čitateľovi priniesť čo najlepšiu pridanú hodnotu.