Ako znížiť bounce rate vášho webu? |

Ako znížiť bounce rate vášho webu?

Na úvod je potrebné zodpovedať otázku, čo je to vlastne bounce rate a prečo je podstatné venovať mu pozornosť. Bounce rate, alebo po našom, miera okamžitých odchodov, je dôležitou analytickou metrikou. Pojem „okamžitý odchod“ pritom nie je nijako naviazaný na čas strávený na stránke. Okamžitý odchod nastáva vtedy, keď návštevník príde na niektorú stránku vášho webu (produkt, kontaktnú stránku, homepage, článok na blogu...) a po určitom čase ju opustí bez toho, aby prešiel na ďalšie stránky alebo vykonal konverziu. Nezáleží na tom, či na stránke strávil 3 sekundy alebo 5 minút. Bounce rate je následne definovaný ako percento návštevníkov, ktorí navštívili len 1 stránku vášho webu a odišli.

Príklad: ak váš homepage navštívi za deň 1000 ľudí, pričom 500 z nich odchádza bez konverzie alebo návštevy iných podstránok, bounce rate bude na úrovni 50 %. 

Bounce rate vám napovie veľa o tom, ako dobre je váš web alebo e-shop schopný zaujať zákazníkov a predať im váš produkt. Zároveň je však podstatným SEO faktorom. Vysoká miera okamžitých odchodov môže negatívne ovplyvniť pozíciu vášho webu vo vyhľadávačoch. Čo z toho vyplýva? Zníženiu miery bounce rate by ste sa mali začať venovať aj vy. 

Aký bounce rate už značí problém? 

Istá miera bounce rate je normálnou vecou, ktorej sa nikdy nemôžete úplne vyhnúť. Mali by ste však vedieť rozoznať, aká hodnota okamžitých odchodov je ešte v poriadku a aká už signalizuje nejaký problém. 

Bounce rate je úzko previazaný aj s konverzným pomerom. Ten vyjadruje, aké percento návštevníkov stránky vykoná očakávanú akciu (kúpi produkt, vyplní dotazník, registruje sa a podobne). Môže sa stať, že napriek zvýšenému bounce rate budete mať stále dobrý konverzný pomer. Spôsobené to býva často tým, že zákazníci opustia stránku po prvotnej analýze produktu alebo ceny a neskôr sa vrátia, aby si zistili ďalšie údaje, prípadne nakúpili. Nikdy sa tak nepozerajte výlučne na bounce rate, ale všímajte si aj konverzný pomer. 

Priemerná miera okamžitých odchodov závisí najmä od typu webovej stránky. Veľký e-shop s desiatkami podstránok bude mať inú priemernú bounce rate ako jednoduchá stránka s registračným formulárom. Podľa analytikov portálu hotjar.com by sa mal bounce rate pri jednotlivých typoch webových stránok pohybovať v nasledovných hodnotách. 

  • E-commerce stránky: 20 – 45 %
  • B2B stránky: 25 – 55 %
  • Stránky na generovanie leadov (napríklad, stránka s informáciami o produkte): 30 – 55 %
  • Obsahové stránky (článok v magazíne, sekcia “o nás” a pod.): 35 – 60 %
  • Landing page (napríklad, stránka s registračným formulárom): 60 – 90 %
  • Blogy, portály, slovníky: 65 – 90 %

Mieru bounce rate vám ukážu takmer všetky najčastejšie využívané analytické nástroje, napríklad, Google Analytics. Ak je miera okamžitých odchodov z vášho webu vyššia ako bežný priemer, môže to byť signál toho, že niekde je chyba. 

Odhaľte príčinu vysokého bounce rate 

Za zvýšenou mierou okamžitých odchodov môže stáť množstvo faktorov – od pomalého načítania webu, cez nesprávne optimalizované UX a UI, až po nedostatočné zaujatie návštevníka. Na odhalenie potenciálnych problémov na vašej stránke môžete využiť niektorý z moderných analytických nástrojov. 

Tepelné mapy: tento nástroj vám farebne zvýrazní miesta na stránke, na ktoré návštevníci najčastejšie klikajú. Podľa získaných dát môžete následne optimalizovať rozvrhnutie jednotlivých prvkov. 

Scroll mapy: ukážu vám, kedy a kam návštevníci stránky scrollujú. Môžete na základe nich zistiť napríklad to, že mnohí zákazníci ani len nescrollujú nižšie. V takom prípade sa treba zamyslieť nad tým, či sú prvé údaje zobrazované na stránke dostatočne zaujímavé na to, aby mal návštevník motiváciu zisťovať viac informácií. 

Nahrávanie relácií: môžete nahrávať to, čo jednotliví návštevníci robia od príchodu na web do odchodu. Výstup je v podobe záznamu obrazovky, jednoznačne tak uvidíte, ako sa návštevníci v rámci webu pohybujú, kam klikajú, prípadne, ktoré prvky sú pre nich zmätočné. 

Dotazník: nie je nič priamočiarejšie, ako získavanie spätnej väzby prostredníctvom dotazníka. Jednoduchý dotazník ohľadom používateľského zážitku z vášho webu môžete zakomponovať priamo na niektoré miesto stránky, do objednávkového procesu, prípadne e-mailu. 

4 tipy na zníženie bounce rate 

Vďaka použitiu spomenutých nástrojov a následnej analýze vieme odhaliť, ktoré prvy vášho webu by potrebovali vylepšenie.

  1. Zvýšenie rýchlosti načítania webu. Pomalé načítanie webu je veľmi častou príčinou odchodu návštevníka ešte predtým, ako vôbec stihne spoznať váš produkt či službu. V dnešnej rýchlej dobe nemá nikto čas čakať niekoľko sekúnd, kým sa stránka načíta. Zrýchleniu načítania pomôže optimalizácia veľkosti grafických prvkov, úprava kódu stránky, prípadne zmena samotného poskytovateľa hostingu. 
  2. Správne cielenie propagácie. Reklama môže na váš web priniesť tisícky nových návštevníkov. Avšak, ak propagácia nie je cielená na správne skupiny ľudí, na váš web bude prichádzať veľa návštevníkov, ktorí nebudú mať záujem o daný produkt či službu. Neraz sme svedkami situácie, že reklama nekorešponduje s obsahom webovej stránky, na ktorú odkazuje. Prípadne, nereprezentuje produkty alebo služby správnym a zrozumiteľným spôsobom. Kvôli tomu návštevníci ihneď odchádzajú a nielenže zvyšujú bounce rate, ale zároveň znižujú konverzný pomer a robia vaše reklamy neefektívnymi. 
  3. Optimalizácia UX a UI prvkov. „User Experience“ a „User Interface“ optimalizácia spočíva predovšetkým v správnom rozvrhnutí prvkov webu. Stránka by mala návštevníka zaujať počas prvých 2 – 3 sekúnd, v opačnom prípade je veľká šanca, že odíde. Dbajte na to, aby prvé informácie a obrázky na webe zaujali návštevníkov. Súčasťou UX a UI je aj správne rozvrhnutie „call to action“ tlačidiel, položiek v menu, rozloženie textov či farieb. Jednotlivé úpravy webu by mali vychádzať z dôkladnej analýzy vstupných dát získaných z tepelných máp alebo dotazníkov. Efektivitu úprav je potrebné následne testovať a vyhodnocovať. Väčšinou sa preto jedná o dlhodobejší proces, ktorého výsledkom je však zlepšenie konverzného pomeru a zníženie miery bounce rate. 
  4. Inšpirácia návštevníkov na ďalšie interakcie. Snažte sa vzájomne prepojiť jednotlivé stránky webu a motivovať návštevníkov, aby ich navštívili. Dobrým príkladom môžu byť odkazy z blogových článkov – nielen na produkty alebo služby, ale aj ďalšie súvisiace články na blogu. Na produktové stránky zas môžete pridať odporúčania podobných položiek z vášho e-shopu. Medzi inšpirácie na akciu patria aj rôzne limitované ponuky, či zvýraznené akcie. Tieto úpravy nielenže znížia bounce rate, zároveň pomôžu zvýšiť mieru konverzie. 
Predošlý článok Nastavenie zľavových kampaní v e-shope 16. November 2020
Ďalší článok Výber názvu domény pre online projekt: aké faktory zvážiť? 11. March 2021
Dominik Parajka

Dominik Parajka

Som technologický nadšenec a už 4 roky sa pohybujem vo svete online projektov. Neustále zbieram nové skúsenosti, analyzujem dáta a vymýšľam inovatívne veci. So svojimi poznatkami sa následne rád delím prostredníctvom blogových článkov, v ktorých sa snažím čitateľovi priniesť čo najlepšiu pridanú hodnotu.